دوره میکسولوژی و ملوکولار – دی 97

دوره میکسولوژی و مولوکلار دی ماه 97 در تخصصی ترین اکادمی بار سرد ایران برگزارشد

این دوره نخستین دوره در آکادمی جدید مستر میکس است